EBTS Icon Our Vision

Our vision is to stay close to our customers, who confirm their trust in our organization day after day. Working in direct partnership with our customers and providers, we listen to their needs and provide them with the necessary and accurate information they need in order to simplify their decision making process.

We remain efficient within a cost effective business environment, offering the correct economic models and aiming to stay the best independent company, investing in the newest technologies, enabling our talented team to grow and develop. We are always looking for new challenges and opportunities without losing sight of our core business.

EBTS Icon Mission

EBTS Pro Assist is an ambitious service minded independent company, with a long tradition and history. We combine a direct centralized and efficient approch with a local touch, as we are active in the international transport market by providing mobility solutions. Our young, talented team strives continuously for maximum by being inspired and caring for every customer and service partner.

EBTS Icon Principles

In order to achieve our mission and vision, we especially value the following principles:

Credibility

The quality of our work and being objective and impartial demonstrates to our customers that our service works. By doing so, we gain their trust and recognition.

Professionalism

We care about our customers and their needs. Therefore, we do our utmost to offer them efficient services and put our well-educated talents and structured organization at their disposal.

Direct Communication

We avoid intermediaries and approach customers and providers directly through our respective platforms and multilingual staff.

Loyalty

Our customers remain loyal to us as we remain loyal to our suppliers.

Respect

We respect ourselves and others and want our organization to grow whilst still remaining human.

Experience

Best practice leads to our professionalism.

Privacy Policy

Privacy Policy

 

Deze Privacy Policy heeft betrekking op alle vestigingen van EBTS Pro Assist.

 

EBTS Pro Assist N.V.                         EBTS Pro Assist 24 Iberica S.L.

Kiewitstraat 194                                  Ronda del Vall d‘ Uxo 125 MOD°24

3500 Hasselt                                      03206 Elche ( Alicante )

België                                                 Spanje

 

EBTS France                                      EDP Moldova

Rue Berrier, 128F                              Independentei 26/3

76500 La Londe                                 2072 Chisinau

Frankrijk                                             Moldavië

EBTS Polska                                       EBTS Pro Assist Deutschland

UI., Kosciuszki 29                               Philosophenweg 31

52-317 Wroclaw                                 47501 Duisburg

Polen                                                  Duitsland

 

Autopro Assist Russia                         Pro Assist Skopje d.o.o.e.l.

Sadovnicheskaya st.82 bld.2              8 Septemvri Blvd. n° 2/2

115035 Moscow                                 Skopje, Karposh

Rusland                                              Macedonië
 

Deze Privacy Policy informeert je over de wijze waarop informatie, die u verstrekt via onze website(s), wordt verzameld, gebruikt en doorgegeven. Lees alle gegevens met betrekking tot onze Privacy Policy aandachtig door voordat je gebruik maakt van informatie op de website(s) of zelf gegevens via onze website(s) verstrekt.
 

Actieve informatievergaring

Zoals veel websites verzamelt deze site op actieve wijze informatie van bezoekers door bepaalde vragen te stellen en door bezoekers in de gelegenheid te stellen rechtstreeks met ons te communiceren via e-mail. De aldus verstrekte informatie kan persoonsgegevens bevatten (d.w.z. informatie die direct tot uw persoon te herleiden is zoals jouw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, enz.). Je persoonsgegevens zijn opgenomen in ons klantenbestand, zodat wij je kunnen informeren over interessante aanbiedingen. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend e-mailadressen die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken een e-mailadres alleen waarvoor dit aan ons is opgegeven en verder voor andere marketing- of service doeleinden, voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming(en) is/zijn te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons kenbaar te maken. Je kan je ook eenvoudig uitschrijven in iedere email nieuwsbrief die wij je toesturen. Hierin staat een hyperlink waarmee je je kan afmelden. Wij verstrekken nooit e-mailadressen aan derden t.b.v. commerciële doeleinden, tenzij je ons hiervoor nadrukkelijk toestemming hebt gegeven. Wij kunnen je persoonsgegevens vrijgeven indien wij hiertoe worden verplicht op grond van wettelijke bepalingen of een gerechtelijk bevel of overheidsbesluit.
 

Toegang en correctie

Om ervoor te zorgen dat je persoonsgegevens accuraat, actueel en compleet blijven, kan je contact met ons opnemen over incorrecte gegevens. Wij zullen de persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben en die je ons op een eerder tijdstip via deze website hebt verschaft dan bijwerken of corrigeren.

 


Passieve informatievergaring

Wanneer je door een website navigeert, kan bepaalde informatie op passieve wijze worden verzameld (d.w.z. zonder dat informatie door uzelf op actieve wijze wordt verstrekt) door middel van diverse technologische hulpmiddelen zoals Internet protocol-adressen, 'cookies', Internet labels en navigatiegegevens. Deze site maakt gebruik van Internet Protocol-adressen (IP-adressen). Een IP-adres is een nummer dat aan uw computer toegewezen wordt door uw Internet Service Provider teneinde u toegang te verlenen tot het Internet. Een IP-adres wordt over het algemeen niet beschouwd als behorende tot persoonsgegevens, aangezien een IP-adres doorgaans dynamisch (het wijzigt telkens wanneer u een verbinding met het Internet tot stand brengt) en niet statisch (horend bij de computer van een bepaalde gebruiker) is. Wij maken gebruik van jouw IP-adres om problemen met onze server te onderzoeken, om statistische informatie te verzamelen, om de snelste verbinding tussen je computer en onze site te bepalen en om de site te beheren en te verbeteren. Een ‘cookie’ is een stuk informatie dat een website naar je webbrowser stuurt om de site in de toekomst in staat te stellen bepaalde informatie en voorkeuren van eerdere bezoeken te herinneren. ‘Session cookies’ zijn tijdelijke cookies die gewist worden zodra je je webbrowser afsluit of je computer uitzet. Deze cookies worden gebruikt om het navigeren op websites te verbeteren en om statistische informatie te verzamelen.

‘Persistent cookies’ zijn cookies van meer permanente aard die op de harde schijf van je computer worden opgeslagen en daar blijven tenzij je deze cookies wist. Persistent cookies worden gebruikt met het oog op het opnieuw oproepen van eerder verstrekte informatie (zoals wachtwoorden), het achterhalen welke onderdelen van de website bezoekers het meest waardevol vinden en het aanpassen van de website aan je voorkeuren. Op deze site worden cookies voornamelijk gebruikt om je standaardvoorkeuren op te slaan. Je kan je browser zodanig instellen dat je op de hoogte wordt gebracht wanneer je een cookie ontvangt en zelf kan besluiten of je dit toelaat. Je kan je browser ook zodanig instellen dat alle cookies worden tegengehouden, maar je kan hiermee het gebruik van onze website of diensten mogelijk beperken. Meer informatie over cookies vind je op  Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, kunnen wij de door jou via deze site verstrekte informatie gebruiken om de inhoud van onze site te verbeteren, om de site aan je wensen aan te passen, om op jouw verzoek informatie te verstrekken, voor onze marketing- en onderzoeksactiviteiten, en voor de doeleinden die in deze Privacy Policy worden vermeld.
 

Verbindingen naar andere websites

Deze site kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. Je dient je ervan bewust te zijn dat wij geen controle uitoefenen over deze websites en dat onze Privacy Policy niet van toepassing is op deze websites. Wij raden je aan telkens wanneer je een website bezoekt, de Privacy Policy van de betreffende website te raadplegen.
 

Intellectuele eigendomsrechten

EBTS Pro Assist N.V. en zijn verschillende vestigingen,  behouden alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal, logo’s en afbeeldingen). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van EBTS Pro Assist N.V. over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Hyperlinks naar deze website zijn niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EBTS Pro Assist N.V.

 

Online communicatie

Berichten die je per e-mail stuurt aan EBTS Pro Assist N.V. en zijn verschillende vestigingen kunnen onderschept of op andere wijze gemanipuleerd worden. EBTS Pro Assist N.V  raadt je aan geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan EBTS Pro Assist N.V te sturen. Indien je er voor kiest toch berichten per e-mail te sturen, accepteer je het risico dat deze onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door een derde.

 


Beveiliging

EBTS Pro Assist N.V. en zijn verschillende vestigingen treffen alle redelijke maatregelen om het verzenden van persoonsgegevens vanuit je computer naar onze site te beschermen, alsook om deze informatie te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, verspreiding, wijziging of vernietiging. Je dient je echter te realiseren dat internetverkeer nooit 100% veilig of storingsvrij is, en dat geldt met name voor het zenden van e-mails van en naar deze site. Je dient daarom zorgvuldig te overwegen welke informatie je ons per e-mail toestuurt. Verder is het je eigen verantwoordelijkheid om wachtwoorden, identificatienummers en andere toegangsmodaliteiten geheim te houden en te beschermen.
 

Toepasselijk recht

Op deze website is de geldende Belgische wetgeving van toepassing. Door gebruik te maken van deze website stem je in met de toepassing van de betreffende wetten en de bijbehorende bepalingen alsmede onze Privacy Policy.
 

Wijzigingen

EBTS Pro Assist N.V behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze Privacy Policy) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Je verklaart je ook met dergelijke herzieningen akkoord en dient deze pagina derhalve regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de meest actuele bepalingen waaraan je gebonden bent.
 

Vragen

Mocht je na het lezen van deze Privacy Policy nog vragen hebben over de bescherming van je privacy tijdens je bezoeken op onze website(s), neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met EBTS Pro Assist N.V.

 

EBTS Pro Assist N.V - Hoofdkantoor

Kiewitstraat 194

3500 Hasselt


T: +32 70 222 123

E: info@ebts.eu