EBTS Icon Telematica

Bij EBTS Pro Assist doen we meer dan enkel toezicht houden. We reiken u de nodige instrumenten aan zodat u uw engagement t.o.v. de klant kan blijven nakomen. Omdat de coördinatie van ons 24u-platform op de modernste telematicatoepassingen berust, kunnen we oplossingen bieden die verder gaat dan opvolging in real-time. Met het "4 Eyes"-principe in het achterhoofd tasten we voortdurend de grenzen af van het proactief incidentenmanagement. Voorkomen is immers beter dan genezen.

EBTS Pro Assist biedt de meest flexibele en doeltreffende oplossing die bovendien ook nog economisch haalbaar is. Afhankelijk van de voorkeur van de klant houden we voor elk afzonderlijk voertuig in het oog of vrachtwagens hun vastgelegde route volgen, of de koelaggregaten de temperatuur naar behoren regelen, of de bandendruk in orde is... We kunnen het voertuig onmiddellijk nauwkeurig lokaliseren, ermee communiceren, en ingrijpen waar nodig.

EBTS Pro Assist handelt snel en zonder omwegen. Ons centraal aangestuurd systeem stelt ons in staat om een brede waaier aan gegevens te analyseren en ze te integreren in incidentenmanagement-programma's zoals Punch Transics of Novacom. Wie de dienst ook verleent, wij verwerken de gegevens van uw bestaand telematicaplatform en zetten ze over. Daardoor weten we in een oogopslag wat er moet gebeuren, waar het moet gebeuren.

Samengevat:

EBTS Pro Assist verwerkt de informatie van de klant, en houdt ondertussen de klant op de hoogte.

EBTS Pro Assist communiceert met de dienst incidentenbeheer, die op haar beurt een geschikte oplossing vindt door:

  • de controle over de eenheid van op afstand te regelen;
  • de situatie van de vracht te bekijken (is ze bederfelijk, wat is de levertermijn, welk traject volgt ze, enz.) en dienovereenkomstig te handelen;
  • in geval van een gestrand voertuig contact op te nemen met gespecialiseerde werkplaatsen die een monteur ter plaatse kunnen sturen.

De klant wordt gedurende dit hele proces met behulp van de beschikbare frontend-, smartphone-, sms- en e-mailtoepassingen op de hoogte gehouden, en waar nodig persoonlijk gebeld. Dat alles gebeurt in een taal die de klant zelf kiest. EBTS Pro Assist zoekt naar de meest doeltreffende oplossing, met een eenvoudige opzet, transparant, traceerbaar, en zonder budgettaire verrassingen.


Voor meer informatie, stuur een e-mail naar telematics@ebts.eu.